PRIVACYVERKLARING ijzermagazijn.nl


Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over hoe Solines B.V. omgaat met persoonsgegevens die wij via onze website en nieuwbrief verkrijgen. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van u als persoon en/of klant te beschermen.


Hoe gaat het ijzermagazijn om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten, zoals het toesturen van onze periodieke nieuwsbrieven. Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden.


Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan; een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald.


Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken?
Het ijzermagazijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- om goederen en diensten bij u af te leveren-
- het afhandelen van uw betaling 
- ijzermagazijn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoalsgegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiften.

Delen van persoonsgegevens met derden

ijzermagazijn verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de werking van onze website te optimaliseren, verbeteren en beveiligen. Hieronder valt ook het delen van informatie met webapplicaties, leveranciers en hostingproviders die nodig zijn voor de werking van onze site en web functionaliteiten. Wij zullen zorgvuldig met deze gegevens omgaan door deze zoveel mogelijk geanonimiseerd te versturen en een bewerkingsovereenkomst af te sluiten met derde partijen die deze overeenkomst aanbieden.
Persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met derden wanneer wij gebruik maken van tracking-cookies. Deze zullen enkel voor eigen marketingdoeleinden gebruikt worden en niet worden gedeeld met/verkocht worden aan derden.

De werking van onze website optimaliseren, verbeteren en beveiligen

Op de website van het ijzermagazijn.nl. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, voor beveiligen van onze website en voor een correcte werking van onze website en bijbehorende plugins of webapplicaties. ijzermagazijn  gebruikt deze informatie om de werking van de website zo optimaal mogelijk te maken, te verbeteren en te beveiligen. ijzermagazijn.nl. kan deze gegevens delen met derden of toepassingen van derden zoals Google Analytics.


Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor een correcte werking van onze site. Cookies zijn bestanden, opgeslagen op uw computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden of artikelen in een winkelmandje op te slaan. Deze cookies kunnen op elk moment via de browser instellingen van de computer verwijderd worden.

Gebruik social media koppelingen

Op onze pagina's kunnen plugins van sociale netwerken staan zoals Facebook, Pinterest en YouTube. Wanneer deze gebruikt worden en u aangemeld bent bij een van deze diensten, kan het zijn dat deze netwerken gegevens ontvangen over uw surfgedrag. Als u onze pagina's bezoekt, kan via deze social media plugins een directe verbinding tot stand gebracht worden tussen uw browser en de servers van de social media.

Hierdoor komen deze partijen te weten dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Op die manier kan bijvoorbeeld Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik daarvan door deze bedrijven. Als u niet wilt dat deze bedrijven het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw social media-account, dan dient u uit te loggen bij de social media kanalen alvorens u onze website bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen door middel van een e-mail naar ijzermagazijn.nl er zal zo snel mogelijk , op uw verzoek reageerd worden.

Beveiliging

ijzermagazijn  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

ijzermagazijn.nl

onderdeel van Veldestaal.nl

Raadhuisstraat 30 / postadres: Raadhuisstraat 28-A

3214 AR te Zuidland

email: ijzermagazijn.nl of  administratie@veldestaal.nl

Tel: 0181-451502